ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
+389 78 667 997
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk
      
Доедукација
  Доедукација МАРТ 2022
  Доедукација ОКТОМВРИ 2021
  Програма за доедукација
  Ментори
  Распоред на модули
 Семејна медицина модули
  Етика
 ДМ алгоритам + Хипертензија ал
  Астма Хобб алгоритам
 Хронични бол. и мултиморбидите
 Комуникација и консултација
 Медицинска документација
 Медицински грешки
 Обезбедување квалитет и Медицина базирана на докази
 Одвикнување од ПУШЕЊЕ
 Палијативна нега
 Превенција,квартенерна,скриниг
  Модул Професионализам
  Промоција, здрави навики
  Специфична комуникација
  Модул Стари лица
  Боледување и инвалидитет
  Одвикнување од алкохол
 Модул психијатрија и неврологија
 Модул педијатрија
 Модул интерна медицина
 Модул Ургентна медицина
 Модул Ургентна медицина 2
 Модул Хирургија 1 и 2
 Инфективни болести модул
 ОРЛ Модул
 Ортопедија модул
 Гинекологија
 Модул Кожно
  ВОДИЧ ЗА ЕМПИРИСКО ЛЕКУВАЊЕ РИ
  Литература
 
РАБОТИЛНИЦИ
РАСПОРЕД
Најава
Регистрација
 
ОГЛАСНИК
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛИНКОВИ
SYMPOSIUM 1-2 MAY 2015 OHRID Antibiotics in Primary Care - Challenges for improvement
Get Adobe Flash player
ЧЛЕНСТВО во здружение
Најава
Регистрација

 

  
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
contact@semejnamedicina.mednet.mk
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
+389 78 667 997
admin / webmail