ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
+389 70 347 236; +389 78 667 997
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
contact@semejnamedicina.mednet.mk
 
РАБОТИЛНИЦИ
РАСПОРЕД
Најава
Регистрација
 
ОГЛАСНИК
ДОКУМЕНТАЦИЈА
ЛИНКОВИ
SYMPOSIUM 1-2 MAY 2015 OHRID Antibiotics in Primary Care - Challenges for improvement
Get Adobe Flash player
ЧЛЕНСТВО во здружение
Најава
Регистрација

 

 


РЕГИСТРАЦИЈА ИЛИ НАЈАВА

Регистрација - како нов корисник
Најава - ако сте веќе регистрирани
Квартали Работилници
1. 1 квартал: јануари-март 2013
2. 2 квартал: април-јуни 2013
3. 3 квартал: јули-септември 2013
4. 4 квартал: октомври-декември 2013
1. Работилница - Астма ХОББ
2. Работилница - Кардиоваскуларни заболувања
3. Работилница - Депресија
4. Работилница - Антибиотици

2 квартал: април-јуни 2013 Работилница - Депресија

Едукативен центар за семејна медицина, Медицински Факултет Скопје
27-04-2013 Saturday - Пријави: 15 од 30
15-05-2013 Wednesday - Пријави: 20 од 20
19-05-2013 Sunday - Пријави: 11 од 30
29-06-2013 Saturday - Пријави: 25 од 30

КМЕ Центар - Здравствен дом Велес

КМЕ Центар - ЈЗУ ОЛпшта Болница Струмица

КМЕ Центар - ЈЗУ Здравствен дом Прилеп
13-04-2013 Saturday - Пријави: 6 од 30

Едукативен Центар Медицински Факултет Тетово ЈЗУ Клиничка болница Тетово

Црвен крст Охрид

Општа болница Кочани

Штип
 

Почитувани колеги, ве молиме при пријавување за работилниците придржувајте се кон следниов распоред:

 • Кон КМЕ Центарот во Велес гравитираат следниве градови:
  Велес, Неготино, Кавадарци, Штип, Пробиштип, Св.Николе, Кочани, Виница и околните места.
 • Кон КМЕ Центарот во Струмица гравитираат следниве градови:
  Струмица, Гевгелија, Валандово, Берово, Радовиш, Делчево и околните места
 • Кон КМЕ Центарот во Прилеп гравитираат докторите од следниве градови:
  Прилеп, Битола, Охрид, Струга, Ресен, Демир Хисар, Крушево, Македонски Брод и околните места.
 • Кон Едукативниот Центар Тетово гравитираат докторите од следниве градови:
  Тетово, Гостивар, Кичево, Дебар и околните места.
 • Кон Едукативниот Центар, Медицински Факултет Скопје гравитираат докторите од следниве градови:
  Скопје, Куманово, Крива Паланка, Кратово и околните места.

 
ЦЕНТАР ЗА СЕМЕЈНА МЕДИЦИНА МЕДИЦИНСКИ ФАКУЛТЕТ СКОПЈЕ
contact@semejnamedicina.mednet.mk
„50 Дивизија“ бр.6, 1000 Скопје, Република Северна Македонија
+389 70 347 236; +389 78 667 997
admin / webmail